Logo Agenthia

Què és un broker hipotecari?

1.jpg

Contractar els serveis d'un broker hipotecari pot resultar interessant pels clients que no tenen estalvis i necessiten que el banc els concedeixi més del 80% del valor del seu futur habitatge.

Sol·licitar els serveis d'un intermediari financer pot resultar convenient per a molts consumidors. A continuació et detallem els avantatges i desavantatges.

Avantatges

  • Et permet aconseguir millors ofertes.
  • Agilita el procés.
  • T'ajuda amb els dubtes.
  • T'ofereixen un servei sense compromís.
  • Poden ajudar-te a aconseguir una hipoteca al 100%.

Desavantatges

  • Poden cobrar-te pel seu servei.
  • Si la seva oferta és molt limitada, les opcions d'estalviar es redueixen.

Com podem observar, el broker hipotecari és un altre valuós suport per a triar un crèdit hipotecari.

  • Comparteix