Blog

Com aprofitar la deducció per adquisició d’habitatge en la declaració de la Renda 2017

Agenthia 11/05/2018

Els habitatges adquirits a partir de l’1 de gener de 2013 ja no es poden deduir en la declaració de la renda perquè es va suprimir la deducció per adquisició d’habitatge habitual.  Així i tot, si vau comprar un immoble abans del termini esmentat, encara podeu beneficiar-vos d’aquesta bonificació.

Quantitat a deduir 

Heu de saber que la quantitat a deduir per habitatge habitual és el 15% dels diners invertits, ja sigui en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de l’immoble, fins a un màxim de 9.040 euros.


Altres despeses que es poden deduir

A banda del 15% esmentat anteriorment, també formen part de la base de deducció els imports satisfets per assegurances de vida o de la llar si aquestes són obligatòries o estan incloses en les condicions de la hipoteca o el préstec sol·licitat per comprar l’habitatge.

Hi ha casos en què l’assegurança de la llar no figura en les condicions de la hipoteca però també se’n podrà deduir la part de la prima corresponent a determinats danys (provocats per incendis, explosions, tempestes, etc.) exigits per la normativa hipotecària.


Reclamació de les clàusules terra 

La deducció per adquisició d’habitatge també contempla les despeses (d’advocat, procurador, etc.) que es derivin de la demanda per anul·lar la clàusula terra de la hipoteca.


Ara sí, sabent tot això, ja podeu presentar la vostra declaració de la Renda abans del pròxim 2 de juliol!