Blog

Modalitats per compartir un habitatge de lloguer

Agenthia 29/06/2017

Tradicionalment hem entès el concepte lloguer com poder disposar de l'habitatge en la seva totalitat, on un únic llogater fa front al pagament de les rendes. Però els últims anys ha crescut molt el lloguer de pisos compartits, en què hi ha més d'un llogater.És per aquest motiu que volem comentar-vos quines modalitats existents permeten llogar només una part de l'habitatge i no haver de llogar l'immoble en la seva totalitat.

1. Subarrendament. Moltes persones dubten de la legalitat de subarrendar una habitació de lloguer. Doncs és possible i de forma totalment legal. El llogater que vol subarrendar una habitació només ha de tenir permís exprés del propietari per escrit que no es pot subarrendar l'habitatge sencer i que, com a condició imprescindible, ha d’estar vivint a l'habitatge tot el temps que duri el subarrendament. Per tant, el contracte de subarrendament no podrà ser superior al del lloguer original. Mai es podrà subarrendar si el contracte prohibeix expressament aquesta activitat.

2. Lloguer compartit. Aquesta modalitat de lloguer és la més comuna entre els estudiants. El contracte és molt similar al del lloguer tradicional, l’única diferència és que han d'aparèixer-hi tots els llogaters i les dades personals de les persones que residiran a l'habitatge. Una altra diferència que podem trobar pot ser la forma de pagament. Nosaltres recomanem que es creï un compte bancari compartit entre els llogaters on poder fer els ingressos corresponents. En el cas que un llogater no faci el seu pagament, la resta de llogaters seran responsables de fer front a l'impagament i, en cas que arribi un nou llogater substituint-ne un altre, s'haurà de tornar a fer un nou contracte de lloguer.

3. Lloguer d'habitacions. Aquesta modalitat de lloguer ha d'especificar clarament quina habitació es lloga, la forma de pagament, el preu, la duració del contracte, i altres clàusules que es vulguin incloure, tenint en compte que aquesta modalitat de contracte no pot ser prorrogada. El contracte s'extingirà de forma automàtica en cas de venda de l'habitatge a un tercer, sense que el llogater tingui cas dret d'adquisició preferent.

Així que ja sabeu, si no voleu llogar l’habitatge en la seva totalitat, podeu demanar alguna d’aquestes modalitats.