Blog

Quin és el valor mínim per a escripturar una propietat?

Agenthia 10/09/2020

Quan es compra un habitatge, l'últim pas de la compra és el d'escripturar la propietat. Aquest tracta d'acudir a una notaria per tramitar l'escriptura, encara que el precontracte pot tenir una validesa legal, el més habitual és certificar la transmissió d'un immoble d'un propietari a altre, i això sigui davant d'un notari. Aquest pas es fa després de la redacció i firma del precontracte de compravenda i el pagament de les arres.

La propietat s'escriptura entre el 6% i el 12% del valor de la propietat. Escripturar per sota del valor oficial és recurrent i és un problema que molta gent desconeix, ja que es pensa que surt rendible i la veritat és que, això pot repercutir en un futur, ja que, si intentes vendre la teva propietat hauràs de pagar més impost de plusvàlua.

Podem saber el valor mínim per escripturar una propietat dividint el Coeficient de Variació del Mercat Immobiliari per la multiplicació resultat del Coeficient d'actualització del valor cadastral i Coeficient de referència al mercat. La fórmula quedaria així:

Variació del mercat Immobiliari / (Valor Cadastral x Referència al mercat)

Com podem veure, és un procés molt complex i tècnic, ja que juguen molts factors que s'han de tenir en compte en el procés d'adquisició. A més, cada Comunitat Autònoma estableix els seus valors. En Agenthia et proporcionem els millors professionals per assessorar-te en qualsevol procés de compravenda del teu habitatge.