Blog

Quins documents són necessaris si vols vendre la teva casa?

Agenthia 15/09/2016

Els últims mesos de l’any són, normalment, els principals mesos de vendes de cases i pisos. Tornar a la rutina i estar més assentats facilita el procés de venda i el fet de poder ensenyar els immobles. D’aquesta manera, setembre suposa el començament de l’increment de les vendes.

Si estàs decidint vendre la teva casa, ja sigui un habitatge unifamiliar o un pis dins un edifici d’habitatges, es important que t’informis dels tràmits que has de seguir per a realitzar la venda.

Documents necessaris a tot l’estat:

A l’hora de vendre una casa és obligatori presentar certs documents que demostrin que l’habitatge és teu, que tu ets el titular d’aquest i que està lliure de càrregues. Així com també altres document que presentem a continuació. En la majoria d’ocasions, tots aquests tràmits es gestionen a través d’una immobiliària, per facilitar i agilitzar el procés. 

  • Títol de propietat o escriptura de compravenda: document on hi figura el titular actual de l’habitatge, inscrit en el Registre de la Propietat del lloc de l’immoble.
  • Documentació personal del titular: document d’identitat que demostri que ets tu el titular.
  • Nota simple: document que també trobarem al Registre de la Propietat on hi ha registrat tota la historia de les teves propietats.
  • Impost sobre Béns Immobles (IBI): s’haurà de presentar l’últim pagament de l’impost en qüestió. En alguns casos, es demanaran, inclús, els últims 5 rebuts.
  • Certificat: Reclamació d’un certificat a l’administrador de la finca on s’hi estableixi que no hi ha cap quota de comunitat pendent de pagament.
  • Hipoteca: En cas de tenir una hipoteca és necessari tenir el Certificat de Deute Pendent, on s’especifica l’import que es deu en el moment de la transmissió de l’habitatge.
  • Certificat d’eficiència energètica: Indica la eficiència d’un habitatge mitjançant una escala de set lletres. En cas de no tenir el certificat, pots ser sancionat amb una multa de fins a 6.000 euros.

Documents necessaris per comunitats autònomes:

  • Cèdula d’habitabilitat: aquest document garanteix que l’immoble compleix amb els nivells mínims exigits, per tal que l’habitatge pugui ser habitat, tenint en compte aspectes com la salubritat, la higiene i la solidesa de l’estructura.
  • Estatuts de la Comunitat de propietaris: es pot demanar que el venedor atorgui al comprador aquests estatuts, on s’hi estableixen les normes de la comunitat i els seus propietaris.