Blog

Quines despeses comportarà la compra d'un habitatge?

Agenthia 18/08/2016

Comprar un habitatge suposa unes despeses que obliguen al consumidor a disposar d'uns estalvis equivalents, aproximadament, al 30% del valor de l'immoble. Això es deu, a les despeses derivades de l'operació.    

Per tant, l'adquisició d'un immoble, està subjecta a una detallada llista de despeses extra, com les que us mostrarem a continuació:

1. Notaria

El consumidor té l'opció d'escollir al notari, encara que el seu cost està fixat per llei. Per tant, la tarifa aplicada pel notari, dependrà del valor de l’immoble.

2. Registre

Les despeses d'aquest, inclouen dos tràmits:

- L'obtenció de la nota simple, al voltant dels 20 €.

- La inscripció de l'escriptura de l’immoble en el Registre de la Propietat.  

3. Gestoria

Les despeses de gestoria, són opcionals. És a dir, si el consumidor ho desitja, pot encarregar-se pel seu compte o si no, haurà d'abonar al voltant de 225 €.

4. Impostos

- Si l’habitatge és nou, caldrà abonar dos impostos.

D'una banda, l'IVA, que equival al 10% del valor de la casa.

Per l'altre, l'impost d'Actes Jurídics Documentats, que està transferit a les comunitats autònomes, pel que depèn del lloc d'on es trobi l'immoble.

- Si es tracta d’un habitatge usat, només s’haurà de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que també dependrà de cada comunitat autònoma.

 Per a qualsevol altra qüestió, no dubtis en contactar amb el nostre equip de professionals que t’ajudaran a resoldre totes les teves inquietuds.