Blog

CONSELLS PER A ESCOLLIR LA HIPOTECA

Agenthia 21/07/2016

L’objectiu principal d’un préstec hipotecari és facilitar-nos l’accés a la compra de l’immoble que desitgem.

Per aquest motiu, cal tenir present diferents aspectes com; el tipus d’interès que se’ns aplicarà, les comissions i altres despeses addicionals que ens pot aplicar l’entitat bancària.

Si et trobes en aquesta decisió, para atenció als següents aspectes que no pots passar per alt.

1. Concertar una taxació de la propietat

El nostre equip de professionals et pot proporcionar una taxació gratuïta i d’aquesta manera sabràs quin valor té realment i si s’ajusta als valors del mercat.

2. Ser conscient dels teus ingressos mensuals

 

Un dels factors que més pot condicionar són les quotes que s’han de pagar de manera mensual. Així doncs, per evitar riscos, fixi una quantitat que no superi el 30% els seus ingressos.

3. Negociar amb l’entitat bancària el termini d’amortització

 

Una hipoteca t’ha de permetre aconseguir una certa comoditat per assumir la compra d’un habitatge, per això és important que tinguis en compte diferents opcions per tal d’escollir al que més s’escau a les teves possibilitats econòmiques.

4. Interessos, comissions, quotes i periodicitat 

 

Per últim, no podem passar per alt aquests quatre aspectes, ja que determinaran i ajustaran el préstec bancari al qual t’hauràs d’afrontar d’ara endavant.

 Per a qualsevol altra qüestió, no dubtis en contactar amb nosaltres i t’ajudarem a resoldre totes les teves inquietuds.