Blog

Qui ha de pagar les reparacions d’un pis de lloguer?

Agenthia 27/08/2021

Si vius en un pis de lloguer segur que t'has preguntat qui paga les reparacions, de fet, és una de les consultes més freqüents de l'arrendador i de l'arrendatari.

Per aquesta raó, avui parlarem sobre algunes obligacions de l'arrendador i explicarem qui paga les reparacions en un pis de lloguer.

Al respondre la pregunta, la primera resposta és que el propietari de l'habitatge o arrendador ha de dur a terme les reparacions necessàries per a la conservació de l'habitatge, sense cap increment de la renda.

Però, has de saber que, aquesta regla té una excepció, i és que el deteriorament l'hagi causat l'arrendatari. En aquest cas serà l'inquilí qui s'haurà de fer càrrec econòmicament dels danys.

Així mateix, totes les reparacions que tinguin a veure amb el desgast que causa l'ús diari de la casa, també les haurà d'assumir l'inquilí.

És important que l'inquilí comuniqui les seves intencions sobre les reparacions com més aviat millor.

Finalment, si es dóna el cas que les reparacions són urgents per evitar un dany imminent, hi haurà el dret d'exigir immediatament a l'arrendador que li pagui l'import que han costat les reparacions.