Blog

Quins impostos paguem quan venem una casa?

Agenthia 27/12/2019

Quan venem un habitatge, òbviament obtindrem un benefici econòmic, però també hem de tenir en compte que vendre una casa comporta una sèrie de despeses i impostos. En aquesta ocasió, especificarem quins són aquests impostos i en què consisteixen. S'ha de remarcar que tots aquests impostos són negociables entre comprador i venedor, encara que habitualment l'assumeix el comprador.

 • IRPF: L'impost sobre la renta de les persones físiques. Aquest impost, és referent a la renta obtinguda durant un any natural. És únicament pels residents espanyols.

 • Impost de Plusvàlua Municipal: Aquest impost és referent a l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Podem calcular la plusvàlua municipal sumant:
  • El valor cadastral.
  • Nombre d'anys que l'habitatge ha estat propietat del venedor.
  • El tipus de gravàmen que dependrà del municipi.
  • La taxa de revalorització.

 • L'impost de béns o immobles (IBI): És un impost que s'abona a l'ajuntament on es troba l'habitatge. Aquest referencia a la titularitat i els drets reals sobre l'habitatge. L'IBI es tributa l'1 de gener de cada any, de manera que el titular de l'habitatge en aquest moment serà el que ho aboni. El venedor sempre ha de presentar l'últim rebut de l'IBI per demostrar que l'ha pagat. El gravamen variarà segons la localitat en la qual es torbi l'habitatge.

Necessites més informació? A Agenthia t’ajudem amb la gestió administrativa!